Photographer | Sara Julia Waller

Producer | Carolin Ramsauer

Styling | Kendal Steensen
Makeup | Sawako Kijima [MAC Cosmetics]
Hair | Jinn
Models | Ivan Vuckovic & Max Wechter [DNA Models]
Clair Westenberg [Ford Models]